CARTREF CYDWEITHIO AR GYFER Y DIWYDIANNAU TECHNOLEG A CHREADIGOL

TRAMSHED TECH

BWCIO TAITH
YMUNO Â'N CYMUNED

YMUNO Â'N CYMUNED

Rydym wedi creu man gyda’r nod o hyrwyddo cydweithio rhwng rhai o’r busnesau creadigol gorau yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar ddarparu platfform arloesol ar gyfer cymuned cydweithio lwyddiannus a chefnogol. Os ydych chi’n gwmni technoleg newydd sbon neu’n ddylunydd hynod brofiadol – neu rhywle yn y canol – mae digonedd o gyfleoedd i chi yma. Mae hefyd digonedd o goffi am ddim ac efallai cwrw neu ddau hyd yn oed!

YMUNO NAWR
Buddion

Mynediad 24 Awr

Bwth Ffôn Preifat

Gwasanaeth Postio

Dyluniad Agored Modern

Rhyngrwyd Gyflym Iawn

Taflunwyr HD

Ystafelloedd Gynadledda

Digwyddiadau Grŵp

YSBRYDOLEDIG AC ATYNIADOL
Y SECTORAU TECHNOLEG A CHREADIGOL

CYNLLUNIAU PRISIO

SESIWN

£ 15/diwrnod

Mynediad dyddiol i'r Lolfa

Hurio ystafell gyfarfod o £15 yr awr

Rhyngrwyd Gyflym Iawn

Mynediad at Rwydwaith Proffesiynol

Digonedd a De a Choffi (weithiau cwrw!)

Gwasanaethau Argraffu

Digwyddiadau a Hyfforddiant - Cyfraddau Cynadleddwr

-

YMUNO NAWR

RHAN AMSER

£ 100/mis

60 awr o fynediad i'r Gweithdy

2 awr o ddefnydd o'r Ystafell Gyfarfod y mis

Rhyngrwyd Cyflym Iawn

Ystafelloedd Gyfarfod am £10 yr awr ar ôl defnyddio'r lwfans

Digonedd a De a Choffi (weithiau cwrw!)

Gwasanaethau Argraffu

Rheolwyr Cymunedol

-

YMUNO NAWR

AMSER LLAWN

£ 200/mis

Oriau Gwaith Diderfyn

4 awr o ddefnydd o'r Ystafell Gyfarfod y mis

Rhyngrwyd Cyflym Iawn

Mynediad at Rwydwaith Proffesiynol"

Digonedd a De a Choffi (weithiau cwrw!)

Gwasanaethau Argraffu

Gwasanaeth Derbyn Post

Digwyddiadau a Hyfforddiant yn Gynwysedig

YMUNO NAWR

PENODEDIG

£ 300/mis

Desg Benodedig yn y Gweithdy

Oriau mynediad diderfyn i'r Gweithdy

6 awr o ddefnydd o'r Ystafell Gyfarfod y mis

Rhyngrwyd Cyflym Iawn

Digonedd a De a Choffi (weithiau cwrw!)

Gwasanaethau Argraffu

Gwasanaeth Derbyn Post

Digwyddiadau a Hyfforddiant yn Gynwysedig

YMUNO NAWR

DIOGEL

-/

Swyddfa Ddiogel ar gyfer 1-12 o bobl

Mynediad Diderfyn

6 awr o ddefnydd o'r Ystafell Gyfarfod y mis

Ystafelloedd Gyfarfod am £10 yr awr ar ôl defnyddio'r lwfans

Rhyngrwyd Cyflym Iawn

Digonedd a De a Choffi (weithiau cwrw!)

Gwasanaethau Argraffu

Gwasanaeth Derbyn Post

Digwyddiadau a Hyfforddiant yn Gynwysedig

YMUNO NAWR
DIGWYDDIADAU
See all events
BLOG
Meet our members: NICO

Meet our members: NICO

We sat down with one of our newest tenants, NICO - a…

Meet our members! All about Red and Black Films

Meet our members! All about Red and Black Films

We are extremely excited to say that Red and Black Films are a part of Tramshed Tech…

Meet our Members! Michael Surcombe from Leaping Wing

Meet our Members! Michael Surcombe from Leaping Wing

We sat down with one of our members, Michael Surcombe, who told…

MYND I'R BLOG

DOD I YMWELD

Tramshed Tech
Pendyris St
Cardiff
CF11 6QP

Phone:
029 2010 3090

Email:
info@tramshedtech.net

TANYSGRIFIO I'R CYLCHLYTHYR

Close

BWCIO TAITH

Would you like to see our space before joining? Come and visit our coworking space. Please fill out the form and our membership manager will get back to you ASAP.

Close

Join Now

Join our great coworking space and community. Please fill out the form and our manager will get back asap.

Close

Order form

Please fill out the form and our manager will get back asap.